نصب همراه صندوق fundMobileApp

افزایش سرمایه جذاب "وپست" از محل جذاب قطعی شد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، درحالی مدیران پست بانک در مجمع ٢٢ آبان از حتمی بودن انجام افزایش سرمایه خبر داده بودند که محل و میزان آن  مشخص نشده بود اما با تصویب دیروز مجلس مقرر شد این بانک بورسی به همراه بانک‌های توسعه تعاون، از محل فروش اموال غیر منقول وزارت ارتباطات تا سقف ٥٠٠ میلیارد تومان افزایش سرمایه دهد.نمایندگان مجلس در جریان برررسی بخش درآمدی جزئیات لایحه بودجه سال ٩٦ با بند الحاقی ٥  تبصره ١٧ این لایحه موافقت کردند.طبق این بند"به هریک از وزارتخانه‌های تعاون،کار ورفاه اجتماعی و ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده می شود تا سقف٥هزارمیلیارد (٥.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠.٠٠٠) ریال اموال غیرمنقول مازاد خود را که واگذاری آن مشمول سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (٤٤) قانون اساسی نمی‌باشد با رعایت قوانین و مقررات مربوطه به‌فروش برسانند و منابع حاصله را به حساب خاصی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نمایند تا پس از تصویب هیأت وزیران برای افزایش سرمایه بانک‌های توسعه تعاون و پست بانک اختصاص یابد.براساس این گزارش،" وپست" دارای سرمایه اسمی بیش از ٣٢٣ میلیارد تومانی و اولین پیش بینی درآمد سال آینده را ٢٦ ریال اعلام کرده و دیروز با بازگشایی نماد ، نظاره گر افت ٢٢ درصدی قیمت سهام ( از ٢٢٠ تومان ٢ شهریور به ١٧٠ تومان دیروز) شده است.