در گفت وگو بورس پرس با مدیرنظارت بر بورس ها:

محسن خدا بخش در گفت و گو با پایگاه خبری بورس پرس، درباره زمان اجرایی شدن تصمیم جدید سازمان بورس مبنی بر کاهش زمان تسویه معاملات از T+3 به T+2 اظهار داشت: این رویه بعد تز نهایی شدن برخی تغییرات در سیستم ها ، از اواخر هفته آینده در دو بورس تهران و فرابورس اجرایی می شود و طی آن همه اوراق قابل معامله در این دو مشمول رویه جدید خواهند بود.

وی با بیان اینکه معاملات دو بورس کالا و انرژی ماهیت دیگری دارد ، در برابر این سئوال که آیا امکان کاهش زمان معاملات به T+1 هم وجود ندارد؟ به بورس پرس گفت : واقعیت این است که طبق بررسی های به عمل آمده ، اکثر بورس های دنیا از T+2 استفاده می کنند با این حال بعد از بررسی های لازم از آثار T+2 در بورس و فرابورس ، در مورد زمان یک روزه تسویه معاملات تصمیم گیری خواهد شد.