نصب همراه صندوق fundMobileApp

کسب رتبه اول در یک ماه اخیر در بین صندوق های مختلط فعال در بورس اوراق بهادار

براساس گزارش مدیریت فناوری بورس ایران ، صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک  ، تحت مدیریت کارگزاری بانک توسعه صادرات ، موفق شد با کسب 6.40% بازدهی در یک ماهه منتهی به تاریخ96/02/10،رتبه اول را دربین بیش از ١٠صندوق مختلط فعال در بورس اوراق بهادار ، کسب کند.

منبع fipiran.com