رفت و آمد حقوقی ها در هفته گذشته

معاملات هفته گذشته تالار شیشه ای همچون اغلب هفته های گذشته با افت شاخص کل پایان پذیرفت و نماگر بازار سرمایه در پی تداوم افت چهار روزه و عقبگرد به یک کانال پایین تر، در نهایت در مدار ٦٤ هزار واحدی ایستاد.براساس گزارش بورس نیوز، بیمه ملت حدود یک میلیون سهم شرکت پلاسکوکار را طی هفته گذشته خرید و شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی حدود پانصد هزار سهم "وبانک" را تحصیل کرد.صندوق سرمایه گذاری مشترک بورسیران نیز حدود ٣٠٠ هزار سهم "غپینو" و ٢٠٠ هزار سهم "تایرا" را به پرتفوی بورسی خود افزود و بیش از ٥٠٠ هزار سهم "غپاک" به سبد سرمایه گذاری های شرکت گسترش صنایع غذایی سینا رفت.در نماد "فاسمین" شرکت ترکویزپارتنرز لیمیتد با خرید بیش از پنج میلیون سهم آن درصد مالکیت خود را در این مجموعه افزایش داد.همچنین شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی حدود ٩ میلیون سهم "سیدکو" را خریداری کرد و در نماد "ولساپا" شرکت سرمایه گذاری توسعه نور دنا خریدار یک میلیون سهم آن بود.براساس اطلاعات موجود، شرکت سرمایه گذاری تأمین آتیه مسکن معادل چهار میلیون سهم "ولصنم" را به سبد بورسی خود اضافه کرد و شرکت امین توان آخرین ساز دو میلیون سهم "بترانس" را خرید.