نصب همراه صندوق fundMobileApp

توزیع ٢٥٢ میلیارد ریال سود نقدی در مجمع سیمان اردبیل

جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سیمان آرتا اردبیل ( سهامی عام ) رأس ساعت ٩:٠٠ روز چهارشنبه مورخ ١٣٩٣.١١.٢٩ درمحل قانونی شرکت با حضور بیش از ٩٨ درصد سهامداران برگزار شد.

ترکیب هیات رئیسه مجمع با حضور آقای محجوری به عنوان رئیس مجمع و نظارت آقای فاطمی و سرکار خانم شریف و به دبیری آقای دانشی تشکیل شد.

همچنین نماینده سازمان بورس و نماینده موسسه حسابرسی نیز در جلسه حضور داشتند. 

مجمع پس از استماع گزارش هیات مدیره توسط مدیر عامل محترم جناب آقای دانشی و گزارش بازرس قانونی تصمیمات ذیل را اتخاذ نمود.

١- تصویب صورتهای مالی منتهی به سال مالی ١٣٩٣.٠٩.٣٠

٢- تقسیم ١٨٠٠ ريال به عنوان سود نقدی به ازای هر سهم

٣- انتخاب موسسه حسابرسی تدوین و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به عنوان بازرس و حسابرس علی البدل