نصب همراه صندوق fundMobileApp

برنامه ای برای خروج از سهام معدنی ها نداریم/آخرین وضعیت پرتفوی "وسپه"

شرکت سرمایه گذاری سپه از جمله مجموعه هایی است که بخشی از پرتفوی بورسی خود را به سرمایه گذاری در سهام شرکت های معدنی اختصاص داده است. این در حالی است که خبرهایی مبنی بر خروج این مجموعه سرمایه گذاری از سهام شرکت های معدنی همچون "کچاد" و "کگل" برای سرمایه گذاری در سایر گروه ها به گوش می رسید. 
قصد خروج از سهام معدنی ها را نداریم!

در همین ارتباط، مدیر سرمایه گذاری شرکت سرمایه گذاری سپه در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: این مجموعه برنامه هایی در راستای تنوع بخشی به پرتفوی بورسی خود در نظر دارد که این امر به طور قطع به معنای خروج "وسپه" از سهام دو شرکت "کچاد" و "کگل" نیست. چراکه این شرکت همچون "وامید" بر پتانسیل های این صنعت برای رشد سودآوری طی سال های آینده اعتقاد دارد و بر این اساس ٢٧ درصد از پرتفوی بورسی خود را به سرمایه گذاری در این مجموعه ها اختصاص داده است.