نصب همراه صندوق fundMobileApp

بازدهی بالای اوراق بدهی در بازار سرمایه

به گزارش بورس نیوز، در بازار بدهی که از اجزای اصلی بدنه بازار سرمایه می باشد اوراقی همچون صکوک، مشارکت و اوراق بدهی دیگری مورد معامله قرار می گیرد، در ایران نیز برخلاف کشورهای توسعه یافته، بنگاه های کوچک و پر ریسک هستند که برای تأمین منابع مورد نیاز خود به انتشار این اوراق گرایش داشته و این در حالی است که مزیت به کارگیری این اوراق شامل تأمین مالی به صورت بلند مدت و در حجم بالا و روش مناسب برای اصلاح ساختار مالی یک بنگاه اقتصادی نسبت به وام بانکی می باشد