نصب همراه صندوق fundMobileApp

عدم حمایت متولیان بازار سرمایه علت اصلی ریزش بورس

مدیرعامل شرکت کارگزاری رضوی با بیان این مطلب در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز عنوان کرد: علت اصلی شکل گیری روند منفی در بورس طی روزهای گذشته کم توجهی وزیر اقتصاد و رییس سازمان بورس و اوراق بهادار به نظر می رسد. چرا که می بایست متولیان بازار سرمایه قبل از وقوع توافق جامع هسته ای برنامه ای مدون را در قالب سناریوهای مختلف طراحی می کردند تا این روند شکل نگیرد. حال آنکه مقامات مسئول تنها شعار حمایت از بازار سرمایه و سهامداران را می دهند و در عمل هیچ برنامه ای در این ارتباط مشاهده نمی شود.