نصب همراه صندوق fundMobileApp

خواجه نصیر از پشت پرده بازار سهام در «سال عطف» می گوید

محمودرضا خواجه نصیری نامی آشنا برای اغلب فعالان و معامله‌گران بازار سرمایه است. جوانی جویای نام که ١٤ سال قبل از تالار منطقه‌ای بورس مشهد به تهران آمد و در سازمان بورس از همان ابتدای کار مدیر نظارت بر بورس‌ها و بازارهای این نهاد خود انتظام شد. وی یکی از کلیدی ترین مدیران میانی دوران ریاست علی صالح آبادی در سازمان بورس بوده که همچنان نیز به عنوان مدیرعامل تامین سرمایه آرمان در حلقه یاران وی مشغول به فعالیت است.دوران مدیریت خواجه نصیر یکی از پرچالش ترین دوره‌های کاری وی و همواره نوک حمله انتقادها و حتی برخی اعتراض‌های پراکنده در پهنه بازار سهام بوده است. با این همه همچنان از عملکرد خود دفاع می‌کند و معتقد است در آن شرایط بهترین تصمیم‌هایی که می‌شد،گرفته شده است.وی چند ماهی است که پس از پذیرفته شدن استعفایش از سوی فطانت به گفته خودش به آرامش دست یافته و اگر کلاهش هم در نزدیکی سازمان بورس بیافتد برای برداشتن آن دوباره بر نخواهد گشت. هرچند که به اقتضای شغل جدیدش همچنان با بورس سر و کار دارد.