نصب همراه صندوق fundMobileApp

صالح آبادی برای بهبود حال بورس ٣ پیشنهاد ویژه داد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، علی صالح آبادی که از آذر سال گذشته به عنوان مدیرعامل بانک توسعه صادرات فعالیت می کند در خصوص علت روند نزولی بورس تهران به ایسنا گفت: درحال حاضر برخی عوامل کلان مانند رکود اقتصادی، کاهش قیمت جهانی نفت، کالا و تاثیر آن در بودجه دولت و تصمیماتی که در خصوص خوراک پتروشیمی‌ها و بهره مالکانه معادن اتخاذ می‌شود در بورس اثر گذار است.وی ادامه داد: در این شرایط حتما باید دوره ای از اعتمادسازی در بازار سرمایه اتفاق بیافتد تا بتوانیم با اتخاذ راهکارهایی اعتمادها رابه سمت بازار سرمایه جلب کنیم. در این شرایط حداقل انجام ٣ اقدام ضرورت دارد.وی افزود: یکی از اقدامات اساسی که باید هرچه زودتر عملیاتی شود، سهام خزانه اسلامی است که در قانون ارتقای نظام تامین مالی دیده و تصویب شده است. زیرا در این سهام، خود شرکت‌ها می توانند سهام خود را خرید و فروش کرده و آن را بازارگردانی کنند.