نصب همراه صندوق fundMobileApp

برنامه های انجمن مالی اسلامی در ٣ بازار/نخستین همایش با حضور مسئولان ارشد

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، انجمن مالی اسلامی از سال گذشته با توسط ١٠ نفر و شامل علی ثقفی ( ازسرشناس‎ترین دانشگاهیان حسابداری ایران در٤ دهه و بنیان‎گذار و نخستین رئیس انجمن حسابداری ایران و رئیس دانشکده حسابداری و علوم مالی دانشگاه علامه و... )، فریدون رهنمای رودپشتی (استاد دانشگاه و معاون اجرائی و رئیس دفا‌تر حوزه ریاست دانشگاه آزاد)، حسن آقا نظری (عضو کمیته فقهی سازمان بورس)، احمد احمدپور کاسگری ( عضو هئیت مدیره سابق سازمان بورس و رئیس دانشگاه مازندران)، غلامرضا مصباحی مقدم (نماینده مجلس و عضو کمیته فقهی سازمان بورس )، سیدعباس موسویان (استاد دانشگاه و عضو کمیته فقهی سازمان بورس)،  علی صالح آبادی (رئیس سابق سازمان بورس) ، علی سعیدی (عضو هئیت مدیره کنونی سازمان بورس) سیدعلی حسینی (عضو هئیت مدیره قبلی سازمان بورس و مدیرعامل کنونی بورس انرژی) و سعید مستشار (مدیر روابط عمومی سابق سازمان بورس ) تاسیس شد