نصب همراه صندوق fundMobileApp

تحلیل یک کارگزار خبره از مزایای بازگشایی سوئیفت بر بورس و آینده بازار

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، فردین آقابزرگی با اشاره به مزیت های بازگشایی سوئیفت که تاکنون ٩ بانک را شامل شده و تاثیر آن بر وضعیت بازار سرمایه، به ملت بازار گفت:  تبادل و جابه جایی منابع مالی در اقتصاد بین الملل بسیار حساس و تاثیر گذار است. هزینه جابه جایی پول به هر میزان که کاهش یابد مراودات بازرگانی توسعه خواهد یافت.

وی افزود: بنابراین اگر سوئیفت را یکی از محورهای مقدماتی برای گشایش در صادرات کشور و یا تهیه مواد اولیه با متوسط پائین تر هزینه تامین منابع مالی فرض کنیم، در نتیجه شرکت ها و صنایعی که برخی از آنها در بورس هستند تحت تاثیر برطرف شدن موانع کسب وکار روند مناسب تری از قبل خواهند داشت که طبیعتا تاثیرات سود و زیانی این مهم را در کوتاه مدت نیز مشاهده خواهیم کرد.

ورود نقدینگی به بورس

وی با تاکید بر اینکه در این شرایط می توان امیدوار بود بخشی از منابع مالی به جریان افتاده به سمت سرمایه گذاری در بورس سرازیر شود، گفت: در کنار موضوع لغو تحریم سوئیفت، نقدینگی حاصل از این مبادلات در جامعه اقتصادی نمایان خواهد شد و با توجه به روند کاهشی سود سپرده و تسهیلات بدون شک بخشی از این منابع مالی به جریان افتاده به سمت سرمایه گذاری در بورس خواهد رفت.

این کارگزار خبره با اشاره به فشار تقاضای خرید در بورس طی یک ماه اخیر، خاطرنشان کرد: برطرف شدن ریسک سیاسی و برخی اتفاقات همانند کاهش نرخ سود بین بانکی در اقتصاد کشور باعث شد روند متوالی کاهش قیمت سهام و شاخص طی ٢ سال گذشته متوقف شود و برای یک دوره طولانی تر شاهد رشد تقاضای خرید و حرکت بورس در مدار مثبت باشیم.