نصب همراه صندوق fundMobileApp

صندوق ها ؛ گزینه مناسب سرمایه گذاری / معرفی دو صندوق پربازده هفته های اخیر

بازدهی صندوق سرمایه گذاری توسعه صادرات از ابتدای تأسیس (٢٠ فروردین سال ٩٠) تاکنون بیش از ٣٠٠ درصد بوده و در ماه های اخیر توانسته در بین ٩٤ صندوق سرمایه گذاری مشترک در سهام، جایگاه دوم را در بازه یک و سه ماهه منتهی به ١٦ بهمن ١٣٩٤ را به ترتیب با بازدهی ٥٢ و ٤٨ درصدی کسب کند.دومین صندوق تحت مدیریت این کارگزاری ، صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک است که بازدهی آن از ابتدای تأسیس ( ٢٠ دی ٩٣) تاکنون ٤٩ درصد بوده و توانسته در بین ١٨ صندوق سرمایه گذاری مختلط، جایگاه نخست را در بازه یک و سه ماهه منتهی به ١٦ بهمن ٩٤ به ترتیب با بازدهی ٢٦ و ٢٤ درصدی کسب کند.با این اوصاف و با توجه به بهبود چشم انداز بازار سرمایه و سرازیر شدن جریان نقدینگی داخلی و خارجی به سمت این بازار، صندوق های سرمایه گذاری  می توانند گزینه مناسبی برای سرمایه گذاری باشند