نصب همراه صندوق fundMobileApp

قرارداد خط اعتباری تامین مالی صادرات کالا به ارمنستان امضا شد

علی صالح آبادی مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران و سید غلامرضا موسوی مدیرعامل بانک ملت ارمنستان در محل ساختمان مرکزی بانک توسعه صادرات امضا کردند.
صالح آبادی پیش از امضای این قرارداد گفت: رسالت بانک توسعه صادرات ایران ارتقا بخشیدن به حجم صادرات تولیدکنندگان ایرانی به کشورهای مختلف به ویژه همسایگان است.وی افزود: اعطای خطوط اعتباری به بانک های خارجی در قالب فاینانس(تامین مالی) و ری فاینانس ( تامین مالی مجدد) می تواند ضامن توسعه صادرات کشورمان باشد. به گفته صالح آبادی، براساس قرارداد مزبور، صادرکننده ایرانی کالا به ارمنستان در ازای ارزش صادرات، وجه مربوطه را نقد از این بانک دریافت و بانک توسعه صادرات در دوره زمانی این وجه را از بانک ارمنی تامین می کند .وی اضافه کرد: خریداران کالا در ارمنستان در واقع به شکل اعتباری از طریق بانک ملت این کشور نسبت به خرید اقدام می کنند .
مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران افزود: اعطای خطوط اعتباری به دیگر کشورها نیز موجب رشد توان صادراتی کشور می شود و پیامد توسعه روابط اقتصادی همه جانبه را با همسایگان بدنبال خواهد داشت.