نصب همراه صندوق fundMobileApp

اولین پیام سوییفت بانک توسعه صادرات در پسابرجام مخابره شد

اولین پیام سوییفت بانک توسعه صادرات در پسابرجام توسط دکتر علی صالح آبادی مدیرعامل این بانک مخابره شد.به گزارش روابط عمومي بانك توسعه صادرات، مسوول سوييفت اين بانك خانم يكتا جعفري اظهارداشت: امروز به طور رسمي ارسال و دريافت پيام هاي كارگزاري و برقراري روابط رمزي به منظور انتقال پيام هاي مالي ميسر مي شود.به گفته وي، بديهي است ارسال و دريافت پيامهاي مالي پس از برقراري روابط كارگزاري بين بانك توسعه صادرات و بانك هاي سراسر جهان امكان پذير خواهد بود.به گفته خانم جعفري، به دنبال توافق هسته اي و لغو تحريم هاي اتحاديه اروپا رايزني هاي بسياري از سوي سرگروه شبكه سوييفت بانك هاي كشور در بانك مركزي به منظور بازگشت اين شبكه به نظام بانكي، با مقامات سازمان جهاني سوييفت صورت پذيرفت.مسوول سوييفت بانك توسعه صادرات بااشاره به دريافت ايميل از سازمان جهاني سوييفت به منظور اغاز روابط رمزي اين بانك ادامه داد: تلاشها و رايزني هاي مسوولان بانك مركزي در اين راستا باعث شد پروسه متداول سه ماهه براي ارسال وپذيرش درخواست پيوستن به اين شبكه ابتدا به يك ماه و سپس به ١٥ روز تقليل يابد و سوييفت بانك هاي تحريم شده به طور همزمان بارديگر به شبكه ياد شده متصل شوند.