نصب همراه صندوق fundMobileApp

دروغ ١٣ سال ٩٥ در نماد "خپارس" رونمایی شد

بدین ترتیب سهام "خپارس" در حالی با معامله نزدیک به ٢٦٨ میلیون سهمی و رشد قیمت قابل توجه به تابلوی بورس برگشت که با این رشد قیمت در بازار حرف و حدیث هایی از خرید سهام رنو توسط شرکت پارس خودرو به میان آمد.خبری طنز آمیز تا دروغ ١٣ سال ١٣٩٥ پیش از شروع سال جدید از همین الآن در میان سهامداران و سرمایه گذاران دست به دست شود. چرا که تاکنون بحث بر سر خرید سهام "خپارس" توسط رنو بود، اما با این اوصاف گویا قرار است عکس این قضیه اتفاق بیفتد.