نصب همراه صندوق fundMobileApp

رییس سازمان بورس در مجمع تغییر نخواهد کرد

طی اردیبهشت ماه سال جاری مجمع سالیانه سازمان بورس اوراق بهادار برگزار خواهد شد که طبق اخباری که در این رابطه در بین اهالی بازار مطرح شده قرار بر تغییر اعضای هیأت مدیره طی این جلسه می باشد، در این میان برخی نیز بر این عقیده اند که ممکن است با تغییر اعضای هیأت مدیره سازمان، محمد فطانت ریاست این سازمان نیز تغییر کند.
مدیریت نظارت بر بورس ها و بازارها در همین ارتباط در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز توضیح داد: مجمع سالیانه سازمان در اواخر اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد و هیأت مدیره سازمان نیز تغییر خواهند کرد اما در رابطه با اینکه چه کسانی جایگزین خواهد شد نمی توان اظهار نظری کرد