نصب همراه صندوق fundMobileApp

شفافیت معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی ها / علت تأخیر ١٠ روزه چیست؟

به گزارش بورس نیوز، سید کامل تقوی نژاد در حالی در پاسخ به نامه محمد فطانت در خصوص رفع ابهامات مربوط به افزایش سرمایه شرکت ‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی، شرایط معافیت مالیاتی افزایش سرمایه از این محل را اعلام کرد. موضوعی که بازار سهام مدتی بود نگرانی هایی از این بابت به ویژه برای شرکت هایی داشت که در سال جاری قصد افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی های خود را داشتند و طبق استانداردهای حسابداری بایستی برای دارایی های تجدید ارزیابی شده خود مالیات بپردازند. این در حالی است که تا سال گذشته این موضوع معاف از مالیات بود.همچنین ارزش دارایی های تجدید ارزیابی شده  در حالی تا سال قبل به حساب سرمایه شرکت ها منظور می شد که از سال جاری این امکان برای آنها وجود نداشته و افزایش ارزش دارایی ها بر مبنای قیمت های روز، بایستی در سر فصل حقوق صاحبان سهام ترازنامه منظور شود.اما نهایتاً با پیگیری های سازمان بورس و استعلام فطانت از سازمان امور مالیاتی، ابهامات موجود تا حد زیادی مرتفع گردید و رییس سازمان امور مالیاتی طی پاسخ کتبی، شرایط معافیت مالیاتی ناشی از انجام افزایش سرمایه شرکت ‌ها از محل مازاد تجدید ارزیابی را تشریح کرد و متن مکاتبات انجام شده بین روسای سازمان بورس و سازمان امور مالیاتی در ذیل قابل مشاهده است.