نصب همراه صندوق fundMobileApp

عملکرد صندوق ها همسو با بازار سرمایه

بر اساس گزارش بورس نیوز، بررسی بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مشترک طی معاملات ماه گذشته حاکی از آن است که صندوق ها نیز متأثر از روند بازار سرمایه طی مدت مذکور چندان مناسب عمل نکردند و اغلب آنها بازدهی منفی را در عملکرد یک ماه اخیر خود ثبت نمودند و در کنار آن صندوق هایی که موفق به کسب بازدهی مثبت شدند، میزان بازدهی آن ها چندان در خور توجه نبود.بر این اساس در مجموع از میان بیش از ٨٠ صندوق فعال در بازار سرمایه طی دوره مورد بررسی تنها ٢٨ صندوق بازدهی مثبت را برای سرمایه گذاران به ارمغان آوردند که از این میان بیشترین بازدهی مثبت ١٥ درصد محاسبه می شود که به صندوق سرمایه گذاری ایساتیس با عمر فعالیت بیش از سه سال و دارایی نقد حدود دو درصدی تعلق دارد. بعد از آن صندوق سرمایه گذاری بانک اقتصاد نوین بازدهی مثبت هفت درصدی را در کارنامه عملکرد یک ماه اخیر خود به ثبت می رساند که عمر فعالیت آن ٧.٥ سال و دارایی نقد آن بیش از سه درصد محاسبه می شود.