نصب همراه صندوق fundMobileApp

کسب رتبه اول در شش ماه اخیر در بین صندوق های فعال در بورس اوراق بهادار

براساس گزارش مدیریت فناوری بورس ایران ، صندوق سرمایه گذاری توسعه پست بانک، تحت مدیریت کارگزاری بانک توسعه صادرات ، موفق شد با کسب ٥٠/٥٩%بازدهی در شش ماهه منتهی به تاریخ ١٠/٠٣/٩٥ ، رتبه اول را دربین بیش از ١٠صندوق مختلط فعال در بورس اوراق بهادار ، کسب کند .
منبع fipiran.com