نصب همراه صندوق fundMobileApp

تغییر ادرس صندوق

احتراماً به اطلاع کلیه سرمایه گذاران محترم می رساند آدرس شعبه مرکزی صندوق ازتاریخ ٠١/٠٨/٩٥ به شرح زیر تغییر یافت:
تهران ، میدان آرژانتین خیابان خالداسلامبولی (وزراء)بلوار بهاران ، نبش کوچه بیست و پنجم ، پلاک  ٨
تلفن : ٨٨١٠٩١٧٣