نصب همراه صندوق fundMobileApp

علت اقبال بازار به بیمه ای ها/ عرضه محصول جدید

طی چند روز گذشته در رابطه با شرکت بیمه البرز شایعاتی مبنی بر کاهش ذخایر ارزش سرمایه گذاری و تعدیل مثبت سود هر سهم این مجموعه مطرح شد که روند قیمتی "البرز" را تحت تأثیر خود قرار داد.
مدیر عامل شرکت بیمه البرز در همین ارتباط در گفتگو با خبرنگار بورس نیوز توضیح داد: اساساًً زمانی که در آبان ماه شرکت های فعال در گروه بیمه بودجه های عملکرد ٦ ماهه خود را ارائه می کنند، کلیه تعدیلات لازم را در نظر می گیرند مگر اینکه طی سال اتفاقی خاص رخ دهد که درآمد برآوررد شده این شرکت ها را تحت تأثیر قرار دهد. در حال حاضر نیز کاهش ذخیره ارزش سرمایه گذاری ها برای بیمه البرز قابل توجه نبوده است.

سید رسول تاجدار در ادامه افزود: از ابتدای سال ٩٥ تاکنون برخی از شرکت های پتروشیمی دچار سانحه شدند خسارت های بسیاری به آنها وارد شد که این امر باعث شده تا افزایش ارزش سرمایه گذاری های بیمه البرز تهاتر گردد.