نصب همراه صندوق fundMobileApp

اثر کوتاه مدت انتخابات آمریکا بر بورس/ احتمال افزایش قیمت محصولات جهانی

مدیرعامل گروه توسعه مالی مهر آیندگان تأثیر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا را روی بازار سهام غیرمستقیم ارزیابی کرد و گفت: قیمت پایه محصولات تحت تأثیر قرار خواهد گرفت.مصطفی امید قائمی مدیرعامل سابق فرابورس در گفت و گو با بورس پرس ، انتخابات آمریکا را بر قیمت پایه محصولات جهانی موثر دانست و افزود: تغییر قیمت پایه محصولات جهانی بر سود شرکت های بورسی تأثیر خواهد گذاشت.وی اظهار داشت: با روی کار آمدن نامزد حزب جمهوری خواه، قیمت پایه محصولات رو به افزایش است و باید سیاست های آمریکا در خصوص قیمت های جهانی و تبع، اثرات آن روی بازار بررسی شود.اولین مدیرعامل فرابورس، افزود: به دلیل عدم ارتباط ایران با آمریکا در حوزه های مختلف، بازار سهام به طور غیرمستقیم و تحت تأثیر جو روانی حاصل از انتخابات آمریکا دچار تغییراتی شده است.