بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

دارندگان واحد های سرمایه گذاری ممتاز

ردیف نام دارندگان واحدهای ممتاز تعداد درصد
1 شركت پست بانك 2,000 %50.00
2 شركت كارگزاري بانك توسعه صادرات 1,200 %30.00
3 صندوق پس انداز كاركنان پست جمهوري اسلامي ايران 800 %20.00