جزئيات خبر

تاريخ:

 

منبع خبر:

 
  ♦♥♣♠7_11_fa_بورس پرس♦♥♣♠

عنوان خبر:

 
  اثر کوتاه مدت انتخابات آمریکا بر بورس/ احتمال افزایش قیمت محصولات جهانی

متن خبر: