جزئيات خبر

تاريخ:

 

منبع خبر:

 
  ♦♥♣♠7_11_fa_بورس پرس♦♥♣♠

عنوان خبر:

 
  انتقاد از نحوه واگذاری ٥٥ درصد زیرمجموعه مهم دولتی/ شگرد شرکت های اقماری

متن خبر: